Instrukcja instalacji Certyfikatu CA:
 Internet Explorer
 Firefox