Formularz kontaktowy


Siedziba

Opencom Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

Biuro

  • tel. stacjonarny: +48 22 494 32 80
  • tel. komórkowy: +48 605 048 315
  • faks: +48 22 494 32 81
  • email: biuro@opencom.pl

Pozostałe

NIP: 951-20-35-093
REGON: 017401591
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer rejestru: KRS 0000050595.
Kapitał zakładowy 51 000 PLN.