Spółka Opencom powstala w 2001 roku. W początkowym okresie działalności firma dostarczała wysokiej klasy urządzenia szyfrujące dla transmisji danych i głosu.

Obecnie głównymi kierunkami działania Opencom są teleinformatyka i telekomunikacja, w tym szczególnie usługi transmisji danych, telefonia klasyczna i VoIP, dostęp
do Internetu, budowa sieci lokalnych LAN i sieci rozległych WAN. Specjalnością naszej firmy są szeroko pojęte usługi integrujące systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne,a w ich obszarze projekty nietypowe, interdyscyplinarne – wymagające indywidualnego podejścia do potrzeb klienta

Opencom prowadzi działalność telekomunikacyjną zgodną z wpisem do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Nr 6 963 prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.